Creatieve valorisatie van uiterlijke kenmerken en keuzes van blauwe hardsteen die normaal gezien verworpen worden voor traditionele toepassingen


Context:

De Belgische ondergrond bestaat voornamelijk uit sedimentaire gesteenten, voornamelijk van mariene oorsprong. Dit is het eveneens het geval voor blauwe hardsteen of "petit granit” dat aanwezig is in de regio van Zinnik (Soignies). Deze kalksteen is bezaaid met kleine gekristalliseerde fossiele resten die schitteren bij de breuk zoals kristallen van graniet. Door de natuurlijke oorsprong zijn de particuliere aspecten gevarieerd in omvang, vorm, afmeting, etc. Wegens technische en esthetische oorzaken en de strenge selectiecriteria van Carrières du Hainaut, worden bepaalde stenen verworpen voor traditionele toepassingen.

 

 

Welke keuzes en particulariteiten worden verworpen voor de gebruikelijke verkoopkanalen?

 

WTCB vermeldt dat enkel de Belgische blauwe harsteen onderworpen is aan de specifieke criteria met betrekking tot de uiterlijke kenmerken en afwijkingen die het schroot veroorzaken.

 

Niet toegestaan bij klassieke werkzaamheden :

 

  • geoden (holtes die vanbinnen begroeid zijn met kristallen)  • zwarte aders of noirures (scheuren gevuld met koolstof houdend materiaal)

 

 

Toegestane gebreken – worden in verschillende kwantiteiten toegelaten op basis van de esthetische criteria die de categorie voorschrijft:

 

  • sponzen (asteractinella)

 


  • fossielen

 

 

  • witte vlekken


  • witte aders, niet water vasthoudend


 

  • schelpen zones


 

 

Als u in het kader van de wedstrijd de steengroeve van Carrières du Hainaut wenst te bezoeken om een beter idee te krijgen van de verschillende keuzes en toepassingen, kunt u contact opnemen met Meneer Hans Verbessem (+ 32 (0) 67 34 78 00) voor een afspraak.

 

Als fossielen altijd toegelaten zouden worden zonder beperkingen, zou een groot cluster van schelpen op een bepaalde plaats resulteren in een gebrek aan homogeniteit van kleur of uiterlijk. Daarom kan de steen eveneens uit de cyclus verwijderd worden vanwege een esthetisch oogpunt.

Een groot deel van de normale productie is te valoriseren, maar houd rekening met het feit dat we geen garantie kunnen bieden over de constante van het materiaal. Elk steenblok is natuurlijk en uniek! Carrières du Hainaut wenst een deel van de hoeveelheden die verworpen wordt te valoriseren.

 

Redenen tot verwerping :

 

1. Vorm, afmetingen, kwaliteit van het materiaal

- Blokken < 1m³

- Gezaagde of bewerkte platen, verworpen wegens verkoop criteria

- Afval/resten of snijverlies van afgewerkte producten (tegels, kasseien, maatwerk)

 

Tranches écartées car non conformes aux critères de vente ou de valorisation classique (de 1.5cm à 30cm)Verworpen platen die niet voldoen aan de verkoop criteria of de klassieke valorisatie (van 1.5 cm tot 30cm)

Some awesome textDe hoop: Verworpen platen die niet voldoen aan de verkoop criteria of de klassieke valorisatie (van 1.5 cm tot 18cm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Some awesome textSnijverlies van kasseien (dikte: 5 à 10cm): gezaagde zijdes en gesneden of gekloofde randen

Some awesome textSnijverlies van kasseien (dikte: 5 à 10cm): gezaagde zijdes of met een mechanische afwerking (gepunt, gebouchardeerd) of gevlamd met gesneden randen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2. Esthetisch

- grote aders

- witte vlekken

- grote fossielen

- sterke concentratie van fossielen

 

3. Technische kwaliteit

- grote omvang van noirures

- hoge densiteit van noirures op een plaat

 

Er dient rekening gehouden te worden met de afwijking(en) van de steen voordat de toepassing bepaald wordt. Zo heeft een steen met noirures een zekere porositeit die niet aanvaard kan worden voor buitengebruik, in badkamers of in de keuken als werkplan. Indien deze koolstof vlekken water opnemen, kunnen ze, na een vorst, barsten veroorzaken of verslechtering van de steen door deze koolstof houdende zones.

Architecten en kunstenaars maken reeds gebruik van bepaalde kwaliteiten die verworpen zijn. Zo zijn er bijvoorbeeld blauwe steen platen waarbij de noirures uitgegraven worden en deze leegtes vervolgens opgevuld worden met een goudkleurige vloeistof. De onvolmaaktheid van de steen wordt niet verborgen, in tegendeel, er wordt nadruk op gelegd om een originele muur te maken. De onregelmatige korstplaten met uitgesproken reliëf worden reeds uitgebuit. Het brute aspect van de steen verleidt vandaag de dag steeds vaker.

 

Identificatie en etikettering

 

Uitzonderlijke keuze:

De steen is perfect. Geen noirures.

 

Super keuze:

Bevat mooi materiaal, zelfs al zijn er fijne aders en een kleine kwantiteit van noirures (<15% op de oppervlakte van de plaat) aanwezig

Courante keuze:

De verhouding van noirures stijgt tot meer dan 30% of de ader is uitgesproken aanwezig

 

“D” keuze:

De verhouding van de noirures is meer dan 30% en de ader is uitgesproken aanwezig of er zijn meerdere aders aanwezig


NB voor deze wedstrijd worden enkel projecten in overweging genomen die gebruik maken van platen van de ‘D’ keuze en/of het snijverlies van de verschillende keuzes.


Carrières du Hainaut kan al zijn materiaal traceren - van blok tot afgewerkt product. Als in de toekomst een nieuwe toepassing geïdentificeerd wordt van de materialen die vandaag de dag verworpen worden, kan er een nieuwe categorie van platen gecreëerd worden, die apart geclassificeerd kunnen worden om te voldoen aan specifieke eisen.

 

UP

De afwerkingen van Carrières du Hainaut